تسلا از مدیر سابق خود به اتهام دزدی اطلاعات شکایت کرد


کمپانی تسلا اخیرا از مدیر سابق توسعه سامانه «Autopilot» خود «استرلینگ اندرسون» شکایت کرده است. این شرکت شکایت مشابهی را در خصوص مدیر فنی پیشین برنامه خودروهای بدون راننده گوگل «کریس ارمسان» نیز مطرح نموده است. این شرکت خودروسازی مدعی شده که دو فرد مورد اشارهبا همکاری یکدیگر و با بیرون بردن اطلاعات و ترغیب … ادامه