بازگشت انگلیسی ها؛ زمزمه واردات خودروهای جگوار و لندرور به ایران قوت گرفت


بالاخره شایعاتی که درباره ورود دو برند لندروور و جگوار به ایران شنیده می شد به واقعیت نزدیک شد و خبر هایی مبنی بر رونمایی خصوصی محصولات احتمالی که برای ورود به ایران انتخاب شده اند، به میزبانی بخش بازرگانی سفارت کشور سازنده، یعنی انگلیسبرگزار شده است. محل برگزاری این رونمایی نوید رسمی بودن این … ادامه