پایان ۱۱ سال وقفه؛ نمایشگاه بین المللی خودرو سرانجام به تهران بازگشت


نمایشگاه خودرو تهران در اوایل دهه ۸۰ شمسی، رویدادی بسیار بزرگ و مهیج در تقویم نمایشگاه های بین المللی کشورمان به شمار می آمد و هر سال هزاران نفر از علاقه مندان دنیای اتومبیل را به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران می کشاند. استقبال پرشور مشتریان از رودستر دو نفره ای به نام … ادامه